Ei-ylioppilastaustaiset korkeakouluopiskelijat. Eurostudent VI -tutkimuksen artikkelisarja

EUROSTUDENT VI -tutkimus toteutettiin Suomessa internetkyselynä otokseen valikoituneille 24 000 korkeakouluopiskelijalle keväällä 2016. Tutkimus on osa kansainvälistä EUROSTUDENT-hanketta, jota vetää DZHW - German Centre for Higher Education Research and Science Studies, ja jota rahoittaa Euroopan unioni Erasmus + -ohjelmasta. Tutkimushankkeesta vastaa Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto, tiedonkeruusta ja aineistojen käsittelystä Tilastokeskus. Uusimman EUROSTUDENT-tutkimuksen tuloksia on tarkoitus saada aiempaa paremmin kansalliseen käyttöön osana pääministeri Sipilän hallituksen korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanketta. Tästä syystä opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi keväällä 2016 artikkeliehdotuksia korkeakoulututkijoilta EUROSTUDENT-aineistosta. Käsillä oleva artikkeli on toinen EUROSTUDENT VI –artikkelisarjassa julkaistava tutkimus. Haltian, Jauhiaisen ja Isopahkala-Bouret’n artikkelissa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat tulleet opiskelijoiksi epätyypillistä polkua. Koulutuspolitiikan kannalta tämän artikkelin tulokset antavat aihetta pohtia sitä, miten korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa jatkossa turvataan mahdollisuudet myös niille potentiaalisille hakijoille, joilla ei ole ylioppilastutkintoa ja joiden halu korkeakouluopintoihin herää vasta myöhemmässä vaiheessa. Mahdollisuuksien säilyminen avoimina myös ammattioppilaitostaustasta tuleville on tärkeää paitsi yksilöiden kannalta, myös pohjoismaisen tasa-arvoa korostavan elinikäisen oppimisen periaatteen näkökulmasta