Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiassa kuvataan valtion tehtävät kulttuuripolitiikassa, arvioidaan kulttuurin toimialan nykytila ja toimintaympäristömuutokset sekä asetetaan strategiset tavoitteet strategiakaudelle. Keskeisimmät toimintaympäristömuutokset liittyvät seuraaviin asioihin: yhteiskuntakehitys on epävarmaa, julkisen talouden tila pysyy vaikeana, väestörakennemuutokset monipuolistavat kulttuurin kulutustapoja sekä palveluodotuksia ja -tarpeita, digitalisaatio tarjoaa luoville aloille uusia kehittymisen mahdollisuuksia, media- ja kulttuurikehitys kietoutuvat toisiinsa ja globalisaatio kiristää kilpailua taide- ja kulttuurituotteiden markkinoilla. Kulttuuripolitiikan tavoitealueet ja niihin liittyvät strategiset tavoitteet vuoteen 2025 ovat: Luova työ ja tuotanto - Taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset ovat parantuneet ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuneet. Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin - Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet. Kulttuurin perusta ja jatkuvuus - Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen. Strategiassa kuvataan lisäksi kulttuuripolitiikan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ulottuvuuksia sekä keskeisiä lähivuosien kehittämistoimia