Luova talous ja aineettoman arvon luominen kasvun kärjiksi. Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina -työryhmän raportti

Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina -työryhmän tavoitteena on tukea hallituksen työllisyyteen ja kilpailukykyyn liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Työryhmä uskoo, että sen ehdottamien toimenpiteiden avulla voidaan lisätä luovien alojen työllisten määrää yli 10 000 henkilöllä – mikä on lähes 10 % hallituksen koko työllisyystavoitteesta. Lisäksi muiden toimialojen kilpailukykyä ja työllisyyttä voidaan lisätä merkittävästi hyödyntämällä luovien alojen digitaalisia ja asiakaslähtöisiä liiketoimintamalleja, design-, palvelumuotoilu- ja brändiosaamista sekä markkinointi- ja viestintäosaamista nykyistä laajemmin koko taloudessa. Luoviin aloihin ja luovan osaamisen hyödyntämiseen tehtävät panostukset nopeuttavat elinkeinorakenteen monipuolistumista, lisäävät vientiä ja tuotannon jalostusarvoa. Työryhmän esitykset eivät rajoitu perinteisten luovien alojen edistämiseen vaan kohdistuvat myös nykyisen ja tulevan talouskasvun ajurin, aineettoman pääoman, ja luovan osaamisen tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä taloudellisen lisäarvon synnyttämiseen läpi koko yrityskentän