Työttömien osaamisen kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 26.1.2017 hallituksen päätöksen mukaisesti kolmikantaisen työryhmän selvittämään mahdollisuuksia työttömien koulutuksen kohdentumisen parantamiseksi ja osaamisen lisäämiseksi. Työryhmän tuli työssään ottaa huomioon hallituksen jo tekemät ja päättämät toimet työpolitiikassa ja koulutuspolitiikassa. Työryhmän tehtävänä oli laatia selvitys työttömien osaamisesta ja siihen liittyvistä haasteista suhteessa työmarkkinoiden tarpeeseen sekä tehdä esitykset työttömien koulutusmahdollisuuksien parantamiseksi kasvavia osaamisvaatimuksia vastaavasti. Työryhmän tuli työssään ottaa huomioon esityksensä vaikutukset ainakin kouluttautumisen kasautumiseen jo aiemmin koulutusta hankkineille, työttömyysturvan saannin ehdot, sekä esityksen vaikutukset työttömän oikeuksiin ja velvollisuuksiin, vaikutukset työttömyysturvamenoihin, vaikutukset työttömyysaikoihin, vaikutukset opintotuen ja aikuiskoulutustuen käyttöön, vaikutukset työvoiman saatavuuteen sekä vaikutukset koulutuksen saatavuuteen, koulutustarjonnan riittävyyteen ja rahoitusvastuisiin. Tämä julkaisu on työryhmän loppuraportti. Raportissa ehdotetaan työttömien koulutuksen rakentuvan jatkossa kolmeen kokonaisuuteen: työvoimakoulutus, kasvupalvelukoulutus ja työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu. Näihin liittyen esitetään ehdotuksia koskien muun muassa palvelujen laatua ja osuvuutta, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja, palvelujen toimintamallin toteuttamista ja yhteistyötä