Gaudeamus igitur - ylioppilastutkinnon kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 9.6.2016 työryhmän selvittämään ylioppilastutkinnon keskeisiä kehittämistarpeita sekä tekemään ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi. Työryhmä ehdottaa muutettavaksi nykyistä reaaliaineen koetta siten, että kokeeseen osallistuvan olisi nykyisen kokeen asemasta suoritettava jatkossa joko kaksi reaaliaineen koetta tai yksi reaaliaineen koe ja yksi vieraan kielen koe. Näin tutkinto muodostaisi aiempaa tasapainoisemman kokonaisuuden, samalla se kuitenkin säilyttäisi nykyisen valinnaisen rakenteensa. Työryhmä ehdottaa muutosta kokeiden kestoon ja äidinkielen kokeen kaksipäiväisyyteen siten, että kokeiden pituus lyhennetään neljään tuntiin ja äidinkielen koe muutetaan yksipäiväiseksi. Kokeiden rakenne, sisältö ja laajuus mitoitetaan uuteen kestoon. Samoin työryhmä ehdottaa luopumista myös nykyisestä käytännöstä erotella kokeet sitovasti pakollisiin ja ylimääräisiin jo ilmoittautumisen yhteydessä. Tutkinto muodostuisi muutoin nykyisen kaltaisella tavalla. Työryhmä ehdottaa lisäksi, että hylättyjä kokeita voisi uusia nykyisen kahden kerran sijaan kolme kertaa ja että hyväksytyn kokeen voisi uusia jatkossa nykyisen yhden koekerran sijaan kaksi kertaa. Kokeiden uusimismahdollisuuksien lisääminen vähentäisi hylätyn kokeen kompensaatiotarvetta, jota ehdotetaan poistettavaksi. Samoin työryhmä ehdottaa uutena hylättyyn tutkintoon sisältyneiden hyväksyttyjen kokeiden sisällyttämistä aloitettavaan uuteen tutkintoon kolmen vuoden ajan aiemmin suoritetun kokeen hyväksymisen ajankohdasta. Samoin erillisinä kokeina suoritetut hyväksytyt kokeet voitaisiin lukea hyväksi ylioppilastutkintoon kolmen vuoden ajan erillisen kokeen hyväksymisen ajankohdasta. Menettelyllä työryhmä haluaa vahvistaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista ylioppilastutkinnossa. Työryhmä ehdottaa myös suullisen kielitaidon kokeen ottamista osaksi vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kokeita. Työryhmä teki lukuisia myös muita ehdotuksia tutkinnon kehittämiseksi sekä luotasi pidemmän ajan kehittämismahdollisuuksia