Selvitys lainsäädännön muutostarpeista rinnakkaistallentamisen edistämiseksi

Julkisilla varoilla rahoitetun tutkimuksen yhteydessä syntyneiden tieteellisten julkaisujen avoin saatavuus on asetettu päämääräksi sekä EU:ssa että Suomessa. Kaupallisesti toteutunut avoin julkaiseminen ei ole riittävä, koska se toisaalta useimmiten perustuu maksullisuuteen eikä toisaalta takaa aineistojen säilyvyyttä eikä jatkuvaa saatavuutta. Julkaisujen rinnakkaistallentaminen ei-kaupallisiin tietokantoihin muista julkaisukanavista riippumatta turvaisi julkaisujen saatavuuden ja säilyvyyden nykyistä paremmin. Käytännössä kustannussopimuksissa siirretään yksinoikeus julkaisujen yleisön saataville saattamiseen. Tekijänoikeuslakiin lisättävä säännös, jonka mukaan tutkimusjulkaisun tekijänoikeudenhaltijalla olisi aina oikeus ei-kaupalliseen rinnakkaistallentamiseen, mahdollistaisi rinnakkaistallentamisen kehittämisen. Säännös rajoittaisi oikeudenhaltijan oikeutta tekijänoikeuden kokonaisluovutukseen, mutta säilyttäisi tekijälle kaikkien muiden taloudellisten oikeuksien luovuttamisen. Säännös mahdollistaisi sen, että tutkimusjulkaisun tekijänoikeuden haltija voisi aina tallettaa julkaisunsa esimerkiksi yliopiston ylläpitämään tietoarkistoon. Kustannussopimuksessa oleva rinnakkaistallentamisen estävä säännös olisi pätemätön