Yhteistyössä maailman parasta. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisen linjaukset 2017–2025

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 28.4.2016 ohjausryhmän valmistelemaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisiä linjauksia vuodelle 2025 vuoden 2016 loppuun mennessä. Ohjausryhmä on laatinut ehdotuksensa ottaen huomioon globaalin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehityksen, suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen näkyvyyden vahvistamismahdollisuudet Euroopassa ja globaalisti, ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden integraation sujuvoittamisen suomalaiseen korkeakoulu- ja tutkimusyhteisöön ja yhteiskuntaan sekä identifioiden eri ministeriöiden ja muiden toimijoiden roolit ja mahdollisuudet yhteisten toimien kehittämiseen kansainvälisessä yhteistyössä. Ohjausryhmä esittää seitsemää toimenpidekokonaisuutta: 1. Kansainvälistä vetovoimaa tieteen uusiutumisella ja huippututkimuksella: suomalaisen tutkimuksen kansainvälisen kiinnostavuuden lisäämiseksi käynnistämme ohjelman, jolla vahvistetaan ja tehdään näkyväksi suomalaisen tieteen huippuja ja tukee tutkimuksen vaikuttavuutta taloudessa ja yhteiskunnassa. 2. Suomi, korkealaatuisen koulutuksen kotimaa: vahvistamme kansainvälisesti vetovoimaisia osaamiskeskittymiä ja korostamme Suomen mainetekijöitä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan oppimislaboratorioiden ja työelämälähtöisen kehittämistyön kautta. 3. Vauhtia suomalaisen osaamisen viennille: suomalaisia koulutuspalveluita markkinoidaan yhteisen toimijan kautta. Tämä vahvistaa suomalaisen korkeakoulutuksen ja koulutuspalveluiden näkyvyyttä ja kysyntää globaalisti. 4. Tervetuloa Suomeen!: yksinkertaistamme opiskeluun ja työntekoon liittyvät prosessit helpottamaan Suomeen saapumista. Annamme palvelulupauksen: Suomessa saat palvelusi englanniksi. 5. Suomalaisille viesteille voimaa kansainvälisessä keskustelussa: käynnistämme yhteisen kansallisen keskustelun korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisestä. 6. Sillanpääasemat maailmalla: perustamme Team Finland Knowledge -verkoston edustamaan suomalaista korkeakoulutusta ja tutkimusta valituissa maissa. 7. Ulkosuomalaiset osaajat ja alumnit mukaan!: kokoamme ulkosuomalaisia korkeakoulutettuja ja Suomessa koulutettuja alumneja verkostoihimme. Lisäksi ohjausryhmä esittää, että vuoteen 2020 mennessä kukin korkeakoulu laatii selkeät kansainvälisen toiminnan tavoitteet sekä tavoitetta tukevat toimenpiteet