Opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatio

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen vastaa hallituksen sopiman työnjaon mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvista asioista. Ministeriössä ministeri ratkaisee tärkeimmät asiat.

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen johtaa opetus- ja kulttuuriministeriön toimintaa ministerin lähimpänä apuna. Kansliapäällikön tehtäviin kuuluu mm. valvoa asioiden valmistelua ministeriössä sekä huolehtia sisäisestä toiminnasta.

Osastot ja yksiköt

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on:

  • yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto
  • ammatillisen koulutuksen osasto
  • korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto
  • kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto
  • liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto

Ministeriön yhteisiä tehtäviä hoitavat: 

  • hallintoyksikkö
  • talousyksikkö
  • kansainvälisten asiain sihteeristö
  • viestintäyksikkö

Ministeriön eri osastojen ja yksikköjen tehtävät kuvataan työjärjestyksessä.

Lisätietoja

Juho-Antti Jantunen, hallitussihteeri 
OKM, Hallintoyksikkö 0295330121