Järjestämislupien uudistaminen

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat uusitaan osana ammatillisen koulutuksen reformia. Opetus- ja kulttuuriministeriö muuttaa kaikki nykyiset luvat uuden lainsäädännön mukaisiksi ilman erillistä hakemusta.

Ministeriö on toimittanut 9.6.2017 koulutuksen järjestäjille ehdotukset uusiksi ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluviksi. Ministeriö pyytää koulutuksen järjestäjiltä vastineita järjestämislupaehdotuksiin 11.8.2017 mennessä.

Ehdotukset on laadittu hallituksen esityksen siirtymäsäännösten mukaisesti vastaamaan voimassa olevia järjestämislupia ja tutkinnon järjestämissopimuksia ottaen huomioon järjestämislupasäätelyssä tapahtuvat sisällölliset muutokset. HE39/2017

Järjestämisluvan valmistelussa noudatetut periaatteet on kuvattu muistiossa ja sen tausta-aineistossa.

Liite 1: Tutkintorakenteessa tapahtuvat muutokset, muutokset tutkinnoittain
Liite 2: Voimassaolevat näyttötutkintojen järjestämissopimukset/OPH ja tutkintotoimikunnat (tilanne 3.5.2017)
Liite 3: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien luvissa määrätyt kunnat, tilanne 1.8.2017 lukien
Liite 4: Ehdotukset ensisijaisiksi toiminta-alueiksi
Liite 5: Ehdotus lupien opiskelijavuosien vähimmäismääriksi

Haettavissa olevat tehtävät

Ministeriön valmistelemat järjestämislupaehdotukset eivät sisällä:

  • työvoimakoulutuksen tehtävää,
  • laajennettua oppisopimuskoulutuksen tehtävää eikä
  • vankilaopetuksen tehtävää.

Nämä tehtävät ovat kaikkien koulutuksen järjestäjien haettavissa. Tätä koskevat hakemukset pyydetään toimittamaan osana koulutuksen järjestäjän vastinetta 11.8.2017 mennessä. Samassa aikataulussa on mahdollista hakea myös uutta tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa.

Mikäli koulutuksen järjestäjät ovat yhdistymässä 1.1.2018 lukien, fuusiota koskevat erilliset järjestäjäkohtaiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa 11.8.2017 mennessä.

Lomakkeet

Tältä sivulta löytyvät 19.6.2017 mennessä tarvittavat lomakkeet (xlsx):

Palautusosoitteet

Vastineet ja uudet järjestämislupahakemukset toimitetaan sekä paperiversioina että sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriöön postiosoitteella:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO
tai 
Valtioneuvoston kirjaamon yhteinen toimipiste, Ritarikatu 2 B, Helsinki.

Sähköposti: amos@minedu.fi, viestin aihe: Järjestämislupien uudistaminen/Järjestäjän nimi

Päätökset

Ministeriön on tarkoitus tehdä päätökset järjestämisluvista syyskuun 2017 loppuun mennessä edellyttäen, että uusi ammatillisen koulutuksen laki on vahvistettu.

Aikataulut ovat ehdollisia ja kytkeytyvät hallituksen esityksen hyväksymisen aikatauluun. Mikäli aikatauluihin tai järjestämislupien uudistamisprosessiin tulee muutoksia, ministeriö informoi niistä tällä sivulla.

Lisätietoja:

Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi: ylitarkastaja Tarja Koskimäki, puh. 02953 30166

Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Satakunta:
opetusneuvos Jukka Lehtinen, puh. 02953 30183

Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala: opetusneuvos Anne Mårtensson, puh. 02953 30104

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, puh. 02953 30249

Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237

Projektisuunnittelija Saara Ikkelä, puh. 02953 30109

Hallitussihteeri Saara Luukkonen, 02953 30366

Ylijohtaja Mika Tammilehto, 02953 30308

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@minedu.fi