Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamiseksi

OKM006:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Suunnitteilla

Hankenumero OKM006:00/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Hallituksen esitykset -

Eduskunnan vastaukset -

Hyväksytty säädös -