Hallituksen esitys valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta

HE eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamiseksi

OKM005:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Suunnitteilla

Hankenumero OKM005:00/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Hallituksen esitykset -

Eduskunnan vastaukset -

Hyväksytty säädös -