Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten hakuaikoja

Tälle sivulle on koottu ennakkotietoa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten hakuajoista vuodelle 2017. Lista päivitetään keväällä ja syksyllä.

Hakuajat ovat vain suuntaa antavia ja tarkoitettu ennakoinnin avuksi. Varmista oikea hakuaika ja haun muut yksityiskohdat aina hakuilmoituksesta!

Hakuaika päättyy Avustus Vastuuhenkilö OKM:ssä
kesäkuu, 2017 Liikunta-alan tiedolla johtamisen kehittämiseen Kari Niemi-Nikkola
kesäkuu, 2017 Täydentävä haku erityisavustuksia varten joilla tuetaan kansallisia ja kansainvälisiä tutkimusinfrastruktuureja ja kehittämistehtäviä. Sami Niinimäki
heinäkuu, 2017 Erityisavustus erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen Sanna Hirsivaara
elokuu, 2017 Avustukset visuaalisen taiteen alan välittäjäportaan kehittämishankkeisiin Petra Havu
elokuu, 2017 Avustukset museoille taiteilijoille maksettavien näyttelypalkkioiden kattamiseksi Petra Havu
elokuu, 2017 Valtionosuuden piirissä olevien valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja orkestereille sekä teattereiden ja orkestereiden kehittämishankkeet Mervi Tiensuu-Nylund, Katri Santtila
syyskuu, 2017 Kulttuurin kokeilu- ja kehittämishankkeet (osallisuus ja osallistuminen) Leena Laaksonen, Esa Pirnes
syyskuu, 2017 Avustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan, sekä tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan. Sami Niinimäki
syyskuu, 2017 Avustukset yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille. Sami Niinimäki
syyskuu, 2017 Valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toiminta-avustukset Marja N. Pulkkinen
syyskuu, 2017 Liikuntatiedehankkeet Kari Niemi-Nikkola
syyskuu, 2017 Liikunnan koulutuskeskukset vapaan sivistystyön laatuavustus, vapaan sivistystyön kehittämisavustus, erityisen koulutustehtävän kehittämisavustus ja opintoseteliavustukset Kari Niemi-Nikkola
lokakuu, 2017 Digitaalisen kulttuuriperinnon saatavuus ja säilyttäminen Minna Karvonen
lokakuu, 2017 Avustukset kärkihankkeiden tavoitteita tukeviin tekijänoikeushankkeisiin Anna Vuopala
lokakuu, 2017 Taiteen ja kulttuurin valtakunnalliset yhteisöt eri esittelijöitä
lokakuu, 2017 Yleisten kirjastojen valtakunnallinen ja alueellinen kehittämistehtävä, yleisten kirjastojen erityistehtävät ja yleisten kirjastojen toiminnan kehittäminen Leena Aaltonen
lokakuu, 2017 Kansalliskirjaston palvelut yleisille kirjastoille Leena Aaltonen
lokakuu, 2017 Valtakunnallisten erikoismuseoiden toiminta Mirva Mattila
lokakuu, 2017 Avustukset eräille erikoismuseoille Mirva Mattila
lokakuu, 2017 Vapaan sivistystyön rakenteellisen kehittämisen avustukset Annika Bussman, Kirsi Lähde
lokakuu, 2017 Kulttuuri-instituutit Sini Keinonen
lokakuu, 2017 Liikuntatiede: tutkimusyhteisöt ja tiedonvälitysyhteisöt Kari Niemi-Nikkola
lokakuu, 2017 Tiedeyhteisöt Kari Niemi-Nikkola
lokakuu, 2017 Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat Hannu Tolonen
lokakuu, 2017 Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustukset Päivi Aalto-Nevalainen
lokakuu, 2017 Kansainvälisten liikuntatieteellisten konferenssien tukeminen Satu Heikkinen
marraskuu, 2017 Valtakunnaliset taide- ja kulttuurifestivaalit (ministeriöstä myönnettävät avustukset) Anne Mattero
marraskuu, 2017 Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu (ystävyysseurat) Anne Mattero, Maija Lummepuro
marraskuu, 2017 Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu: Kulttuurinen  ulkosuomalaistoiminta Sini Keinonen
marraskuu, 2017 Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu: Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa Maija Lummepuro
marraskuu, 2017 Avustus kotitalousneuvontajärjestöjen toimintaan Kirsi Lähde
marraskuu, 2017 Avustus käsi- ja taideteollisuusjärjestöjen toimintaan Kirsi Lähde
marraskuu, 2017 Nuorisoalan osaamiskeskukset Emma Kuusi
marraskuu, 2017 Nuorisokeskukset Immo Parviainen
marraskuu, 2017 Nuorisokeskusten NUOTTA-valmennus Immo Parviainen
marraskuu, 2017 Liikunnan kansainvälinen toiminta Satu Heikkinen
marraskuu, 2017 Valtion ylimääräiset urheilijaeläkkeet Hannu Tolonen
3.11.2017 Liikuntajärjestöjen toiminta Hannu Tolonen
marraskuu, 2017 Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset Päivi Aalto-Nevalainen
joulukuu, 2017 Senaatti-kiinteistöjen vuokrat Tiina Eerikäinen
joulukuu, 2017 Saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistäminen Katri Santtila
joulukuu, 2017 Rauhantyön edistämiseen Leena Laaksonen
joulukuu, 2017 Ihmisoikeusliitto ja eräät muut kansalaisjärjestöt Leena Laaksonen
joulukuu, 2017 Viittomakielisen kirjaston tehtävät Leena Aaltonen
joulukuu, 2017 Yhteispohjoismainen kirjastoautotoiminta Leena Aaltonen
joulukuu, 2017 Seurantalojen korjausavustukset ja valistustyö Suomen Kotiseutuliiton kautta päätettäväksi Päivi Salonen
joulukuu, 2017 Kansalliset kulttuurilaitokset Tiina Eerikäinen, Katri Santtila
joulukuu, 2017 Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet Tiina Eerikäinen
joulukuu, 2017 Erityisperustein myönnettävät avustukset. Avustukset on tarkoitettu hakijoille, joille myönnettävä avustus perustuu erityislakiin tai ministeriön osoittamaan tehtävään tai valtion talousarvion momentin päätös- tai selvitysosaan. eri esittelijöitä
joulukuu, 2017 Eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaiset avustukset Kirsi Lähde
joulukuu, 2017 Avustukset opintokeskusta ylläpitävien järjestöjen sivistys- ja kulttuuritoimintaan Kirsi Lähde
joulukuu, 2017 Vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen toimintaan ja muiden järjestöjen sivistystoimintaan Kirsi Lähde
joulukuu, 2017 Avustukset Karjalan Liiton toimintaan, Kriittisen korkeakoulun toimintaan ja Sofian kannatusyhdistyksen ulkosuomalaisten sivistystoimintaan Kirsi Lähde
joulukuu, 2017 Seuratoiminnan kehittämistuki Sari Virta
joulukuu, 2017 Liikuntapaikkarakentamista, ylläpitoa ja käyttöä koskeva kehittämistuki Mauri Peltovuori
joulukuu, 2017 Liikuntapaikkojen perustamishankkeet Mauri Peltovuori
joulukuu, 2017 Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet Mauri Peltovuori
joulukuu, 2017 Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmat 2017-2020 Mauri Peltovuori
joulukuu, 2017 Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmat 2017-2020 Mauri Peltovuori
jatkuva haku Vapaan sivistystyön kehittämis-, tutkimus-, arviointi- ja seurantahankkeista sekä elinikäiseen oppimiseen liittyvästä EU- ja kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvat suunnittelu-, käynnistämis- ja toiminta-avustukset Annika Bussman, Kirsi Lähde
jatkuva haku Nuorisoalan valtakunnallisen ja kansainvälisen toiminnan kehittämisavustukset Marja N. Pulkkinen
jatkuva haku Liikunnan kansainvälinen toiminta Satu Heikkinen
tammikuu, 2018 Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset Kari Niemi-Nikkola
tammikuu, 2018 Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeeenpanon erityisavustukset Armi Mikkola, Sanna Vahtivuori-Hänninen