Valmiusasiat opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen siitä, miten yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan kaikissa olosuhteissa.  Myös opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan vastuut ja tehtävät on määritelty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ministeriön toimialan varautuminen perustuu valmiuslakiin ja valtioneuvoston vahvistamaan yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan.

Valmiuslain perusteella valtion viranomaisten tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa määritetään puolestaan yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja eri hallinnonalojen vastuut niiden turvaamiseksi sekä valtion kriisinjohtamismalli.

Yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan vastuulla on henkisen kriisinkestävyyden ylläpito ja vahvistaminen.

Turvallisuusstrategian mukaisia opetus- ja kulttuuriministeriön strategisia tehtäviä ovat:

  • koulutus- ja tutkimusjärjestelmän ylläpitäminen
  • opetustoimen ylläpitäminen
  • kansakunnan kulttuuri-identiteetin vahvistaminen ja kulttuuriomaisuuden suojelu
  • hengellisten palveluiden turvaaminen kaikissa turvallisuustilanteissa.

 

Lisätiedot

Juho-Antti Jantunen, hallitusneuvos 
OKM, Hallintoyksikkö 0295330121   etunimi.sukunimi@minedu.fi