Uusi peruskoulu

Tavoitteena on tehdä Suomesta modernin ja innostavan oppimisen kärkimaa.

- Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi (2015)

Uusi peruskoulu -ohjelmalla toteutetaan hallituksen Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta. Hankkeessa uudistetaan peruskoulua, oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista. Lisäksi edistetään opetuksen digitalisaatiota, laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelmaa sekä lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua.

Uusi peruskoulu -ohjelmassa peruskoululle on määritelty kolme tavoitetta: oppijalähtöisyys, maailman osaavimmat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan 90 miljoonalla eurolla kolmen vuoden aikana.

Uusi peruskoulu -ohjelman toimenpiteet

Uusi peruskoulu -ohjelma käynnistää myös peruskoulun pitkän aikavälin kehittämisen. Peruskoulufoorumi kokoaa perusopetuksen toimijat ja yhteistyötahot yhteiseen visiointiin ja luomaan teesit tulevaisuuden peruskoululle. Valmistelu ajoittuu Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen.

Opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta uudistetaan Opettajankoulutusfoorumin johdolla. Opettajankoulutusfoorumin laatiman Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman strategiset linjaukset määrittävät suunnan suomalaiselle opettajankoulutukselle ja uranaikaiselle osaamisen kehittämiselle.

Koulujen toimintakulttuuria uudistetaan tutoropettajien ja verkostojen avulla. Uusi peruskoulu -ohjelman toimenpiteenä jokaiseen peruskouluun mahdollistetaan tutoropettaja ohjaamaan muita opettajia digitaalisuuden tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen ja tukemaan uuden pedagogiikan toteutumista ja opetuksen digitalisaation edistämistä.

Uusi peruskoulu -ohjelman mukaisesti käynnistetään myös kokeilu-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Oppilaiden oppimisedellytyksiä parantavat ja erilaisia oppimisen tapoja huomioon ottavat perusopetuksen kokeilut nostetaan esiin. Opetushallituksen yhteyteen perustetaan kokeilukeskus, jonka tehtävänä on koordinoida ja tukea oppilaitosten kokeiluja sekä innovaatioiden juurruttamista ja levittämistä.

Muualla verkossa

Kärkihankkeen Oppiminen uudistuu -blogissa kerrotaan Uusi peruskoulu -ohjelman etenemisestä sekä jaetaan ideoita ja ajatuksia koulun kehittämisen ja oppimisen uusista tuulista.

Oppiva Suomi - kokeilukeskus [Opetushallitus]

Näin hanke etenee

Osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeet: Kuinka Uusi perskoulu hanke etenee?

Lisätietoja

Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja 
OKM, Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osasto, Strategia- ja ohjausryhmä 0295330258   etunimi.sukunimi@minedu.fi


Sanna Vahtivuori-Hänninen, projektipäällikkö 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330134   etunimi.sukunimi@minedu.fi


Pauliina Kupila, projektipäällikkö 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330280   etunimi.sukunimi@minedu.fi