Uusi lukio

Lukiokoulutukselle vetovoimaa uudistuksella.

- Ratkaisujen Suomi: Puolivälin tarkistus, Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017–2019

 

Hallitus päätti lukiokoulutuksen uudistamisesta kevään 2017 puoliväliriihessä. Uudistus pitää sisällään lukiolain ja lukion toiminnallisen uudistamisen, ja sen tavoitteena on:

  • lisätä lukion vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona,
  • vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä
  • sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle.

Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat muun muassa yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut sekä niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittävät opinnot sekä entistä tiiviimpi yhteistyö korkeakoulujen kanssa.

Uudistusta suunnittelevat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus yhdessä laajan sidosryhmä- ja asiantuntijajoukon kanssa. Valmistelussa hyödynnetään jo aikaisemmin lukion uudistamiseksi tehtyjä selvityksiä, kokeiluja ja hankkeita.

Hallituksen esitys uudeksi lukiolaiksi annetaan eduskunnalle keväällä 2018.

youtube

youtube

#uusilukio

Etsitkö tätä?

Millainen on #uusilukio? Lukion uudistaminen on yhteinen asia. Kerro ajatuksiasi lukion kehittämisestä ja arvioi muiden näkemyksiä verkkoaivoriihessä. Kysely on auki 26.11.2017 saakka.

Muualla verkossa

Lukiokoulutus

Lukiokoulutuksen kehittäminen (Uusi lukio - uskalla kokeilla -kehittämisohjelma, tuntijakokokeilu, lukioiden kehittämisverkosto)

Ylioppilastutkinnon uudistaminen

Korkeakoulutuksen kehittäminen

Lisätietoja

Tiina Silander, projektipäällikkö 
OKM, Lukiouudistuksen yksikkö 0295330188   etunimi.sukunimi@minedu.fi