Uuden järjestämisluvan hakeminen

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupien uudistamisen yhteydessä on mahdollista hakea uutta tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa. Uusia järjestämislupia koskevat hakemukset tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 11.8.2017 mennessä.

Uutta järjestämislupaa haetaan lomakkeella:

Lomakkeessa on kaksi osaa, jotka molemmat on täytettävä. Mikäli hakija hakee samassa yhteydessä joitakin uusista tehtävistä (työvoimakoulutuksen tehtävä, laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä tai vankilaopetuksen tehtävä), hakijan tulee täyttää lisäksi näitä tehtäviä koskevat erilliset lomakkeet ja liittää ne hakemukseensa. Uuden järjestämisluvan hakemista koskevassa lomakkeessa on lisäksi mainittu, mitä muita liitteitä hakijan on toimitettava hakemuksensa yhteydessä.

Haetuille tutkinnoille ja koulutuksille tulee olla tarve ottaen huomioon valtakunnalliset ja alueelliset osaamistarpeet sekä tutkintojen ja koulutuksen tarjonta.

Hakemuksessaan hakijan tulee kuvata ja perustella hakemansa järjestämisluvan mukaisen toiminnan tarpeellisuus, esittää hakemansa järjestämisluvan sisältö sekä kuvata edellytykset järjestää haetun tehtävän mukaista ammatillista koulutusta.

Järjestämisedellytyksiä arvioidaan lakiesityksen 28 §:n ja ammatillista koulutusta koskevan asetusluonnoksen 8 §:n järjestämisluvan myöntämisedellytysten mukaisesti. Hakijoita pyydetään tutustumaan lakiesityksen kyseistä säännöstä koskeviin yksityiskohtaisiin perusteluihin  sekä lakiesitykseen liittyviin asetusluonnoksiin perusteluineen.

Hakemuksen lähettäminen

Hakemus liitteineen toimitetaan allekirjoitettuna paperiversiona opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon sekä sähköisenä versiona sähköpostiosoitteeseen amos@minedu.fi

Lisätietoja:

Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi: ylitarkastaja Tarja Koskimäki, puh. 02953 30166

Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Varsinais-Suomi ja Satakunta:
opetusneuvos Jukka Lehtinen, puh. 02953 30183

Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala: opetusneuvos Anne Mårtensson, puh. 02953 30104

Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa: opetusneuvos Mari Pastila-Eklund, puh. 02953 30249

Opetusneuvos Tarja Olenius, puh. 02953 30237

Projektisuunnittelija Saara Ikkelä, puh. 02953 30109

Hallitussihteeri Saara Luukkonen, 02953 30366

Ylijohtaja Mika Tammilehto, 02953 30308

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@minedu.fi