Seuraa ja osallistu

Uusi lukio tehdään yhdessä, kaikkien näkemykset ovat tervetulleita. Tällä sivulla kerrotaan miten ja missä vaiheessa valmisteluun voi osallistua. Sivulle kootaan myös tilaisuuksien tallenteet ja muut materiaalit.

Seuraa ja osallistu keskusteluun sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #uusilukio 

Pyöreän pöydän keskustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus kutsuvat keskeiset sidosryhmät kahteen pyöreän pöydän keskusteluun. Ensimmäinen keskustelu pidettiin 31.8.2017.

Lukiokiertue

Lukiota uudistavat ministeriön ja Opetushallituksen asiantuntijat kiertävät Suomea ja haluavat kuulla ajatuksesi siitä, miten lukiota tulisi uudistaa. Kiertueen aikataulu, paikkakunnat ja muut lisätiedot lisätään tälle sivulle myöhemmin.

Verkkoaivoriihi

Samaan aikaan lukiokiertueen kanssa palautetta ja ajatuksia kerätään myös kaikille avoimella verkkokyselyllä. Tarkat tiedot verkkoaivoriihestä lisätään tälle sivulle niiden varmistuttua.

Lukiohackathon

Lukiolaisten ääni kuuluviin! Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhdessä Suomen Lukiolaisten Liiton kanssa lukiohackathonin syksyllä 2018. Tarkat tiedot hackathonista lisätään tälle sivulle niiden varmistuttua.

Lausuntokierros

Ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi lukiolaiksi lähetetään keväällä 2018 laajalle lausuntokierrokselle. Lausuntokierroksen aikana sidosryhmät saavat kertoa virallisen näkemyksensä uudistukseen. Lausuntopalaute kootaan lausuntoyhteenvedoksi. Lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelyssä ennen sen viemistä valtioneuvoston istuntoon ja eduskunnalle.

Lisätietoja

Tiina Silander, projektipäällikkö 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330188