EUROSTUDENT-tutkimukset ja analyysit

Kansainvälissä EUROSTUDENT-tutkimuksissa selvitetään mm. nuorten korkeakoulutukseen pääsyä, korkeakouluopiskelun olosuhteita, opiskelijoiden ajankäyttöä ja toimeentuloa. Suomessa tutkimuksen tuloksia on tarkoitus saada aiempaa paremmin käyttöön osana korkeakoulutuksen kehittämisen kärkihanketta.

Kuudes EUROSTUDENT-tutkimus toteutettiin Suomessa keväällä 2016 internetkyselynä otokseen valikoituneille 24 000 korkeakouluopiskelijalle. Tiedonkeruusta vastasi Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen tilastoraportin lisäksi aineistosta julkistaan korkeakoulututkijoiden analyyseja aiheeseen liittyvistä teemoista, joita ovat mm.

  • Joustavat opintopolut
  • Toimeentulo, ajankäyttö ja opintojen eteneminen
  • Koulutuksellinen tasa-arvo

Artikkelikokoelma ilmestyy opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa.

 

Lisätietoja

Johanna Moisio, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330216