Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen

Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja siten edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia. Tämä tapahtuu lisäämällä eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa sekä käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä.

Tarkoituksena on luoda nykyisen rakennushankkeisiin kytkeytyvän prosenttiperiaatteen rinnalle uusi toimintatapa, jolla voidaan sujuvoittaa taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointipalveluiden hankintaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Sen piirissä olisivat visuaalisten taiteiden lisäksi myös muut taiteenalat ja kulttuuri laajemminkin.

Pitkän tähtäyksen tavoitteena on saada taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut vakiinnutetuiksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa.

Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen on osa hallitusohjelman Osaaminen- ja koulutus -painopistealueen kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Hankkeen taustalla ovat Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –toimintaohjelma 2010-2014 sekä prosenttiperiaatteen toimintamalli, jota OKM ja Taiteen edistämiskeskus (Taike) ovat edistäneet vuodesta 2011 lähtien.
 
Hankkeen rahoitus on 2 miljoonaa euroa kolmivuotiskaudelle 2016–2018.
 
Hankkeessa on kaksi linjaa: kehittämishankkeet ja ohjatut kokeilut.

Organisaatio

Kärkihanke toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Hankkeen toteutusta ohjaa OKM:n kokoama ja vetämä asiantuntijaryhmä, jossa on edustettuna hankkeessa mukana olevat ministeriöt, Suomen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia sekä Taiteen edistämiskeskus Taike.

Kehittämishankkeiden haku- ja rahoitusprosessista vastaa Taiteen edistämiskeskus Taike. Hankkeen arvioinnin toteuttaa Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. OKM:n tukena kokeiluosion toteutuksessa toimii Demos Helsinki ry.

Muualla verkossa

Hakuilmoitus Taike: Haettavissa erityisavustusta taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttamiseksi osaksi sosiaali- ja terveyssektoria.
Hakuaika: 29.09.2017 - 02.11.2017