Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen

Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja siten edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia. Tämä tapahtuu lisäämällä eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa sekä käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä.

Pitkän tähtäyksen tavoitteena on saada taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut vakiinnutetuiksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa.

Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen on osa hallitusohjelman Osaaminen- ja koulutus -painopistealueen kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Hankkeessa on kaksi linjaa: kehittämishankkeet ja ohjatut kokeilut.

Muualla verkossa

Hakuilmoitus Taike: Haettavissa erityisavustusta taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttamiseksi osaksi sosiaali- ja terveyssektoria.
Hakuaika: 29.09.2017 - 02.11.2017