Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Päätöslistaan on koottu opetus- ja kulttuuriministeriön esittelemät asiat valtioneuvostossa. Sivulla julkaistaan julkiset päätökset liitteineen aina valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin esittelyn jälkeen.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain 6 luvun muuttamisesta
OKM valtioneuvoston yleisistunto 9.11.2017 13.00
Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma vuosille 2017–2019
OKM valtioneuvoston yleisistunto 12.10.2017 13.00