Luova talous

Rakennustaidetta. KUVA: TeamFinlnad/ Jukka RapoLuova talous korostaa kulttuurin ja luovuuden merkitystä ja lisäarvoa kansantaloudessa. Luovien alojen osaamisen, tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisestä muilla aloilla on tullut merkittävä kilpailutekijä.

Luovan talouden kehittämistä on linjattu valtioneuvoston periaatepäätöksellä aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta 2014-2020. Periaatepäätös kokoaa keskeiset aineettomien oikeuksien strategian, luovien alojen liiketoiminnan ja yrittäjyyden edistämisen sekä kansallisen muotoiluohjelman politiikkatoimet.

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää luovaa taloutta  tukemalla tuote- ja palvelukehitystä, luovaa osaamista, vientiä ja markkinoillepääsyä sekä kulttuurimatkailua sekä kehittää luovien alojen toimijoiden verkostoitumismahdollisuuksia, kansainvälistymistä ja kilpailukykyä.

Lisätietoja

Kimmo Aulake, neuvotteleva virkamies 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330067   etunimi.sukunimi@minedu.fi


Kirsi Kaunisharju, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330144   etunimi.sukunimi@minedu.fi