Lainsäädännön uudistukset

Ammatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö yhdistämällä nykyiset lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta uudeksi laiksi. Lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys.

Toimintalainsäädännön uudistamisen yhteydessä otetaan huomioon myös työ- ja elinkeinohallinnon asiakkaiden osaamisen kehittämistarpeet, sillä osa työvoimakoulutuksesta siirtyy osaksi uutta ammatillisen koulutuksen järjestelmää.

Eduskunta hyväksyi uuden lainsäädän kesäkuussa 2017. Uusi toimintalainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2018 alusta alkaen.

 

Lait (hallituksen esitys)  ja niiden valmistelu

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta, luonnos 5.7.2017

Utkast till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård 5.7.2017

Hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta 24.4.2017

HE-lausuntoyhteenveto

Asetusluonnokset

VN:n asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 10.7.2017

VN:n asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, muistio 10.7.2017

VN:n asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja valmistavan koulutuksen hakumenettelystä 10.7.2017

VN:n asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja valmistavan koulutuksen hakumenettelystä, muistio 10.7.2017

OKM:n asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta 10.7.2017

OKM:n asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta, muistio 10.7.2017

OKM:n asetus eräiden oppilailta perittävien maksujen perusteista 10.7.2017

OKM:n asetus eräiden oppilailta perittävien maksujen perusteista, muistio 10.7.2017

OKM:n asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa 10.7.2017

OKM:n asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa, muistio 10.7.2017

OKM:n asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista 10.7.2017

OKM:n asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista, muistio 10.7.2017

VN:n asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.6.2017

VN:n asetus ammatillisesta koulutuksesta, muistio 6.6.2017

OKM:n asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista 6.6.2017

OKM:n asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista, muistio 6.6.2017

Taustaksi

Reformisanasto - yli sata termiä ammatillisesta koulutuksesta

Taulukko: Mikä muuttuu koulutuksen järjestäjälle?

Taulukko: Mikä muuttuu opiskelijalle?

 

Lisätietoja

Anna Kankaanpää, hallitusneuvos 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto 0295330403  


Saara Luukkonen, hallitussihteeri 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto 0295330366  


Antti Randell, hallitussihteeri 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto 0295330173