Koulutusvienti ammatillisessa koulutuksessa

Osana ammatillisen koulutuksen reformia edistetään ammatillisen koulutuksen vientiä lainsäädännön esteitä purkamalla.

Näyttötutkintojen vienti on todettu joustavammaksi tavaksi myydä ammatillista koulutusta ulkomaille tällä hetkellä. Eduskunta on hyväksynyt lainsäädäntömuutokset, jotka mahdollistavat esimerkiksi ammatillisen koulutuksen koulutusvientiä koskevat kokeilut.

Kokeilussa voitaisiin poiketa esimerkiksi tutkinnon perusteiden kielitaitovaatimuksista, jos näyttötutkintojen vienti sitä edellyttää.

Koulutusvientikokeilut mahdollistava laki tuli voimaan 1.8.2016. Vientikokeilut ovat käynnistyneet alkuvuodesta 2017.

Lisätietoja

Tarja Riihimäki, Opetusneuvos 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto 0295330273