Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

Visio 2030Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on käynnistänyt visiotyön, jossa määritellään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila vuoteen 2030. Visio työstetään laajassa yhteistyössä korkeakouluyhteisön ja sidosryhmien kanssa. Työn tukena toimii parlamentaarinen seurantaryhmä. Visio valmistuu syyskuussa 2017.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030

Visiotyön tarkoituksena on tuottaa tulevaisuuskuva, joka mahdollistaa laadukkaan, vaikuttavan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisen vuoteen 2030 mennessä. Työssä tarkastellaan suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämisvaihtoehtoja ja -malleja ja arvioidaan niiden vaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta. Sekä kansallisen että kansainvälisen toimintaympäristön tuomien muutostarpeiden pohjalta arvioidaan suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämistarpeet ja määritellään tulevaisuuden tahtotila. 

Visiotyö toteutetaan laajassa ja avoimessa yhteistyössä korkeakoulujen, henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Vision valmistelutyötä tehdään teemaseminaareissa, Vaasassa ja Tampereella järjestettävissä työpajoissa sekä digitaalisena verkkoaivoriihenä. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuuskeskustelu avataan myös kansalaiskeskusteluun.

 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen verkkoaivoriihi

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti keväällä 2017 visiotyön valmistelun tueksi avoimen verkkoaivoriihen. Aktiiviseen keskusteluun korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuudesta kutsuttiin osallistumaan erityisesti korkeakoulujen henkilöstö, opiskelijat sekä keskeiset sidosryhmät.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuustyö jatkui loppukesän 2017 verkkoaivoriihessä, jossa tuotiin arvioitavaksi ja jatkojalostettavaksi visiotyön ideoita.

Kevään ja kesän aikana yhdessä työstetyt ideat ovat tiivistyneet kahden tärkeän teeman alle. Tarvitsemme enemmän korkeakoulutettuja osaajia ja uudenlaista osaamista. Tarvitsemme yhdessä tekemisen kulttuuria ja siitä kumpuavaa osaamisen edelläkävijyyttä.

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision yhteinen valmisteluprosessi jatkuu syksyn 2017 aikana. Tervetuloa mukaan ja kiitokset kaikille jo työhön osallistuneille!

 

Lisätietoja

Ulla Mäkeläinen, Opetusneuvos 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Kärkihankeryhmä (KÄR) 0295330223  


Tapio Kosunen, ylijohtaja 
OKM, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto (KTPO), Osaston päällikön esikunta 0295330440