Korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen

Tavoitteena on hyödyntää tieteen ja tutkimuksen resursseja tehokkaammalla ja vaikuttavammalla tavalla sekä Suomen koulutusviennin voimakas kasvu.

Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi  (2015)

Kärkihankkeessa mm. selkeytetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista, työnjakoa ja yhteistyötä. TKI-rahoitusta kehitetään vaikuttavuutta ja kaupallistamista tukevaksi.

Koulutusviennin lainsäädännölliset esteet puretaan ja otetaan käyttöön lukuvuosimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille.

 Näin hanke etenee

Ministerien välisessä työnjaossa kärkihanke on jaettu opetus- ja kulttuuriministerin  ja elinkeinoministerin kesken.