Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat ja muu ohjaus

Ammatillisen koulutuksen säätely- ja ohjausjärjestelmä uudistetaan. Jatkossa kaikkea ammatillista koulutusta säädellään yhdellä järjestämisluvalla.

Jatkossa ohjausjärjestelmässä painottuvat tuloksellisuus, laatu ja vaikuttavuus. Koulutuksen järjestäjien toiminnan ohjausta virtaviivaistetaan.

Järjestämislupien ohella toimintaa tullaan ohjaamaan ohjauskeskusteluilla ja rahoitusjärjestelmällä. Ohjauskeskustelumallia kehitetään yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa.

Kuva avautuu uuteen ikkunaan suurempana (pdf)

Lisätietoja

Mika Tammilehto, ylijohtaja 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330308   etunimi.sukunimi@minedu.fi