Ammatillista koulutusta koskevat lait ja säädökset

 

Sivulle on koottu lista keskeisistä ammatillista koulutusta koskevista laeista ja asetuksista.

Linkit aukeavat Finlex-säädöstietopankkiin, josta säädökset löytyvät suomeksi ja ruotsiksi.

 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), hallituksen esitys (39/2017)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (532/2017)

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013)

Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta (886/2017)

Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta (634/1998)
 

Valtioneuvoston asetukset

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (673/2017) Muistio

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (685/2017) Muistio

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998)

Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (1150/2017) Muistio

Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (1168/2010) Muistio

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009)

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (487/2017) Muistio

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä (294/2014)

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetukset

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta (680/2017) Muistio

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista (682/2017) Muistio

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa (699/2017) Muistio

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta (681/2017) Muistio

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista etuuksista (679/2017) Muistio

Opetusministeriön asetus  eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista (1323/2001) 

 

 

 

Lisätietoja

Anna Kankaanpää, hallitusneuvos 
OKM, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330403   etunimi.sukunimi@minedu.fi