Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman aineistoja

Sivulle kootaan ennakkotietoja Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman keskeisistä tapahtumista. Tapahtumiin liittyvät aineistot sekä ohjausryhmän muistiot kootaan myös sivulle. Lisätietoja ajankohtaisista tapahtumista saa kehittämisohjelman sihteeristöltä.

2017

18.9.2017 Ohjausryhmän I kokous

Sidosryhmätapaamiset

  • Tutkimusinfrastruktuurikomitea, UNIFI, ARENE
  • ATT-hankkeen strategiaryhmä, Tutkimushallinnon tietovirrat ja tutkimustietovaranto -johtoryhmä, UNIFIn avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelmaa valmisteleva työryhmä
  • RDA Finland

13.11.2017 Tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden työpaja

Työpajan tavoitteena on koota mahdollisimman konkreettinen tilannekuva datanhallinnan ja laskennan tutkimusinfrastruktuuriin ja palveluihin kohdistuvista tarpeista eri tieteenaloilla ja tutkimusorganisaatioissa.

 

2018

11.1.2018 Ohjausryhmän II kokous

16.4.2018 Ohjausryhmän III kokous

27.9.2018 Ohjausryhmän IV kokous

11/2018 Kehittämisohjelman vuosiseminaari (alustava tieto)

 

 

Ohjausryhmän muistiot

Tässä kansiossa ei ole asiakirjoja tai mediatiedostoja.
Tässä kansiossa ei ole asiakirjoja tai mediatiedostoja.