Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelma: ohjausryhmä ja  asiakirjat

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM051:00/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2017 – 31.12.2021

Asettamispäivä 22.6.2017

tutkimus- ja kehittämistoiminta laskennallinen tiede tutkimuslaitokset tiedonhallinta tieteellinen tieto korkeakoululaitos

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Osaaminen ja koulutus

Kärkihankkeet Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi

Toimenpiteet Kootaan tutkimuksen voimavaroja ja vahvistetaan osaamiskeskittymiä

Tavoitteet ja tuotokset

Kehittämisohjelman tavoitteena on investoida datanhallinnan ja laskennan infrastruktuureihin sekä niihin liittyviin palveluihin. Kehittämisohjelmalla päivitetään alan infrastruktuureja kansainvälisen yhteistyön varmistavalle tasolle, parannetaan tutkimuksen ja koulutuksen palveluita sekä toteutetaan hallitusohjelman digitalisaatiotavoitetta. Kansainvälisestä näkökulmasta kehittämisohjelmassa huomioidaan erityisesti alan eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuripolitiikkakehitys. Osaamistason nostamisella ja kyvykkyyksien lisäämisellä tuetaan myös niin julkisen hallinnon kuin elinkeinoelämän hyötyjä.