Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelma

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa tutkimus- ja innovaatiotoimijoiden kanssa datanhallinnan ja laskennan tutkimusinfrastruktuurien kehittämisohjelman vuosina 2017−2021. Kehittämisohjelmassa investoidaan noin 35 miljoonaa euroa datanhallinnan ja laskennan infrastruktuureihin sekä niihin liittyviin palveluihin.

Kehittämisohjelmalla päivitetään CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n infrastruktuureja kansainvälisen yhteistyön varmistavalle tasolle. Uudistettava infrastruktuuri ja siihen liittyvät palvelut tarjotaan tutkimusyhteisön käyttöön aiempaa laajemmin.

Kehittämisohjelmassa huomioidaan erityisesti alan eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuripolitiikkakehitys.