Tekijänoikeusdirektiivit

Euroopan unionin jäsenvaltioiden tekijänoikeuslainsäädäntöjä on harmonisoitu direktiiveillä. Ne velvoittavat jäsenvaltioita saattamaan voimaan direktiivin säännökset kansallisessa lainsäädännössään.

Myös Suomen tekijänoikeuslainsäädännön kehittäminen liittyy EU direktiiveihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu direktiivien ja muiden säädösten valmisteluun ja varmistaa kansallisella tasolla tapahtuvan kuulemisen avulla sen, että Suomen kannalta tärkeimmät asiat otetaan valmistelussa huomioon.

Tekijänoikeutta normittavia direktiivejä ovat:

  • yhteishallinnointidirektiivi, 2014/26/EU
  • orpoteosdirektiivi, 2012/28/EU
  • tietokoneohjelmadirektiivi 91/250/ETY, 2009/24/EU
  • vuokraus- ja lainausdirektiivi 92/100/ETY, kodifioitu 2006/115/EY
  • satelliitti- ja kaapelidirektiivi 93/83/ETY
  • suoja-aikadirektiivi 93/98/ETY, kodifioitu 2006/116/EY, 2011/77/EU
  • tietokantadirektiivi 96/9/EY
  • tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi 2001/29/EY
  • kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksia koskeva direktiivi 2001/84/EY
  • teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskeva direktiivi 2004/48/EY

Muualla verkossa

Lisätietoja

Viveca Still, Tekijänoikeusneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330297   etunimi.sukunimi@minedu.fi