Nuorisotyön avustukset ja niiden hakeminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa nuorisotyötä ja -politiikkaa rahapelitoiminnan tuotoista ja valtion talousarvion muista määrärahoista. Ministeriöstä myönnetään avustuksia valtakunnalliseen toimintaan ja hankkeisiin. Avustuksia paikalliseen tai alueelliseen toimintaan ja kehittämiseen myönnetään Aluehallintovirastosta.

 

Valtionapukelpoisuuden hakeminen

Nuorisolain mukaan järjestöille, nuorisoalan osaamiskeskuksille ja nuorisokeskuksille myönnettävän valtionavustuksen edellytyksenä on, että hakija on ensin hyväksytty valtionapukelpoiseksi.

Valtionapukelpoisuuden edellytyksistä säädetään nuorisolaissa ja sen hakemisesta kerrotaan tarkemmin hakuilmoituksissa.  Avustuskelpoisuushakemuksia voi lähettää ministeriöön ympäri vuoden.
 

Valtakunnalliset avustukset

Avustuksia myönnetään yleisavustuksina ja erityisavustuksina. Vuosittain toistuvien avustusten lisäksi ministeriö voi avata teemakohtaisia hakuja tietyn kokonaisuuden kehittämiseen.

Valtakunnallisia avustuksia, jotka edellyttävät että avustuksen saaja on ensin hyväksyttä valtionapukelpoiseksi  ovat nuorisolain mukaan järjestöille, nuorisoalan osaamiskeskuksille ja nuorisokeskuksille myönnettävät valtionavustukset.

Nuorisoalan valtakunnallisen ja kansainvälisen toiminnan kehittämisavustukset on tarkoitettu valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan kannalta merkityksellisiin hankkeisiin tai edistämään nuorten ja nuorisoalan kansainvälistymistä. Avustusten hakeminen ei edellytä ennalta hyväksyttyä valtionapukelpoisuutta hakijalta.

Avustuspäätösten valmistelussa ministeriön apuna toimii valtioneuvoston asettama arviointi- ja avustustoimikunta, joka

  • antaa lausunnon valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuudesta
  • tekee esityksen valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionavustusten jaosta

Paikalliset ja alueelliset avustukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa aluehallintoviraston kautta:

  • etsivää nuorisotyötä
  • nuorten työpajatoimintaa (edellyttää että hakija on hyväksytty valtionapukelpoiseksi)
  • tieto- ja neuvontapalveluja
  • paikallista harrastamista
  • paikallisia ja alueellista kehittämishankkeita

 

Arviointi- ja avustustoimikunta

Valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen avustusasioissa opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä on arviointi- ja avustustoimikunta, jonka asettaa valtioneuvosto. Toimikunnan tehtävänä on:

  1. antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuudesta;
  2. tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle esitys valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionavustusten jaosta;
  3. tehdä opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.

Toimikunnan tehtävistä ja asettamisesta säädetään nuorisolain 7§ sekä tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Arviointi- ja avustustoimikunta valmistelee esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen tulosperusteisten valtionavustusten jaosta.

Toimikunnan tehtävänä on lausunnon antaminen näiden järjestöjen avustuskelpoisuuksista. Lisäksi se antaa lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltavasta nuorisotyötä tekevien järjestöjen yleisavustusten jakoesityksestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myös pyytää toimikunnalta arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.

 

Arviointi- ja avustustoimikunnan pääsihteeri Joonas Könttä (joonas.kontta@minedu.fi, p. 0295 330 319 )

 

 

Lisätietoja

Mikko Cortés Téllez, erikoissuunnittelija 
OKM, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto, Nuorisotyön ja politiikan vastuualue 0295330080