Kirjaamo ja arkisto

Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää rekisteriä (diaari) käsittelemistään ja ratkaisemistaan asioista. Rekisteröinnillä seurataan asioiden käsittelyä sekä varmistetaan julkisuusperiaatteen ja oikeusturvan toteuttaminen.

Asiakirjoihin voi tutustua ilmaiseksi ministeriön arkistossa/ kirjaamossa. Käyntiä varten tulee sopia etukäteen aika kirjaamon henkilökunnan kanssa.  Valokopioista peritään kiinteän hinnan mukainen maksu ja lisäksi laskutetaan erikseen pyydettyjen asiakirjojen hakuun, rekisteritietojen keruuseen, tiedonsiirtoon tai tietoaineistojen tuottamiseen käytetty aika sekä mahdolliset asiakirjojen lähettämiskulut. Asiakirjoja ei lainata yksityisille henkilöille tai yhteisöille.

Jokaisella on oikeus julkisuuslain ja henkilötietolain nojalla tarkistaa itseään koskevat tiedot ministeriön rekistereistä ja asiakirjoista ja tarvittaessa pyytää tietojen oikaisemista.

Kenellä tahansa on pääsääntöisesti oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjoista niiltä osin kun niihin ei sisälly salassa pidettäviä osia. Asiakirjapyynnön on oltava tiedoiltaan riittävän tarkka, jotta ministeriössä voidaan selvittää, mitä asiakirjoja se koskee.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asiakirjoja säilytetään Kansallisarkistossa (vuoteen 2000 saakka) ja ministeriön arkistossa (vuodesta 2001 alkaen).

Hankerekisteristä tietoja mm. työryhmistä

Työryhmistä, komiteoista, lautakunnista, neuvottelukunnista ja lainsäädäntö- ym. hankkeista on koottu tiedot valtioneuvoston hanketietoihin.