Opetus- ja kulttuuriministeriön tietojärjestelmä- ja rekisteriselosteet

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tietojärjestelmistä ylläpidetään julkisuuslain mukaisia tietojärjestelmäselosteita sekä henkilötietolain mukaisia rekisteriselosteita, joista ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen talletettavat tiedot.
 
Kaikki selosteet ovat luettavissa ministeriön kirjaamossa osoitteessa Meritullinkatu 10, Helsinki, puh. 0295 3 30004.