Asiointi opetus- ja kulttuuriministeriössä

Asiointi-osuuteen on koottu tietoa asioiden vireillepanosta ja käsittelystä ministeriössä sekä asiointiin liittyvistä palveluista.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä on käytössä valtionavustusten sähköinen asiointipalvelu, josta saa lisätietoa Lomakkeet-sivulta ja valtionavustusten hakuilmoituksista. Asiointiin ja ministeriön toimintaan liittyvien tietojärjestelmien käyttötarkoitus ja niihin talletettavat tiedot on koottu rekisteriselosteisiin.

Ministeriön tehtävät ja niitä hoitavien henkilöiden yhteystiedot löytyvät Tehtävät ja henkilöt -hakemistosta. 

Oikeaan laitaan on koottu linkkejä muualta sivustosta löytyviin asiointiin liittyviin aiheisiin, asiakirjapohjiin ja lomakkeisiin. 

 

Käsittelyaikoja:

Asiaryhmä: Käsittelyaika:
Ammattikorkeakoulujen  toimiluvat 4-6 kk
Opetuksen ja koulutuksen järjestämisluvat, oppilaitoksen ylläpitämisluvat 7-10 kk
Valtionavustushakemukset keskimääräinen käsittelyaika asian laadusta ja laajuudesta riippuen 3-6 kk
Taidenäyttelyiden valtiontakuu 3 kk
Näyttelyesineiden takavarikointikielto 2 kk