Etusivu Verkkouutiset

Helsingin ja Jyväskylän yliopistot palkittiin tieteen avoimuudesta

Takaisin
verkkouutinen

11-11-2015

Vuoden aikana ansioituneet avoimen tieteen toimijat on palkittu Avoin tiede ja tutkimus –hankkeen foorumissa Tampereella.

Palkinnot perustuvat vuoden 2015 aikana tehtyyn selvitykseen korkeakoulujen toimintakulttuurin avoimuudesta. Selvitys tarjosi laatuaan ensimmäisen kypsyystasoarvion kunkin organisaation avoimuuden nykytilasta. Avoimen toimintakulttuurin kokonaisarvioinnissa korkeatasoisimmaksi organisaatioksi nousi Helsingin yliopisto ja kattavimmat toimenpiteet avoimuuden ja näkyvyyden seurantaan olivat Jyväskylän yliopistolla.

Avoin tiede ja tutkimus tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa. Keskeinen tavoite avoimuudessa on tutkimusetiikan ja juridisen toimintaympäristön asettamissa rajoissa tutkimustulosten, tutkimusdatan ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat kaikkien halukkaiden tarkasteltavissa ja käytettävissä.

Tunnustukset jaettiin nyt ensi kertaa.

Lisätietoja:
- ylitarkastaja Sami Niinimäki, puh. 02953 30303
- www.avointiede.fi/foorumi

Palkittavien esittelyvideot:

Jyväskylän yliopisto

Helsingin yliopisto

Etusivu Verkkouutiset