Etusivu Tiedotteet Suomen Akatemian tieteelliset toimikunnat nimetty kaudelle 2016-2018

Suomen Akatemian tieteelliset toimikunnat nimetty kaudelle 2016-2018

tiedote
22-10-2015

Valtioneuvosto päätti torstaina Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien kokoonpanosta kolmivuotiskaudeksi 2016–2018.

Suomen Akatemiassa toimii neljä tieteellistä toimikuntaa, jotka hoitavat Akatemian tehtäviä toimialoillaan. Toimikuntien yhtenä keskeisenä tehtävänä on tehdä kilpailuun ja laatuun perustuen rahoituspäätöksiä tutkimushankkeista. Toimikuntien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus Akatemian hallituksessa.

Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet kaudelle 2016-2018:

BIOTIETEIDEN JA YMPÄRISTÖN TUTKIMUKSEN TOIMIKUNTA

Puheenjohtaja:
Professori Kai Lindström (ekologia, akvaattiset tieteet), Åbo Akademi

Jäsenet:
Professori Alfred Colpaert (luonnonmaantiede, geoinformatiikka), Itä-Suomen yliopisto
Professori Riitta Julkunen-Tiitto (kasvibiologia), Itä-Suomen yliopisto
Professori Annika Kangas (metsätieteet, metsän arvioimistiede), Luonnonvarakeskus
Tutkimusprofessori Kristiina Kruus (biotekniikka), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Professori Jussi Kukkonen (ympäristötiede, ekotoksikologia), Jyväskylän yliopisto
Tutkimusprofessori Kari Lehtinen (ilmakehätieteet), Itä-Suomen yliopisto ja Ilmatieteen laitos
Professori Johanna Mappes (evoluutioekologia), Jyväskylän yliopisto
Professori Seppo Salminen (elintarvikekemia, toksikologia), Turun yliopisto
Professori Lea Sistonen (solubiologia), Åbo Akademi 
Professori Jorma Palvimo (biokemia), Itä-Suomen yliopisto > 19.11.2015 valtioneuvosto nimitti hänet 22.10.2015 nimitetyn professori Matti Weckströmin (Oulun yliopisto) tilalle


KULTTUURIN JA YHTEISKUNNAN TUTKIMUKSEN TOIMIKUNTA

Puheenjohtaja:
Professori Anneli Anttonen (sosiaalipolitiikka), Tampereen yliopisto

Jäsenet:
Lehtori Gustav Djupsjöbacka (taiteiden tutkimus/musiikki), Taideyliopisto
Professori Jari Hietanen (psykologia), Tampereen yliopisto
Professori Erkki Karvonen (informaatiotutkimus ja viestintä), Oulun yliopisto
Professori Eva Liljeblom (taloustieteet), Svenska Handelhögskola
Yliopistonlehtori Kia Lindroos (valtio-oppi), Jyväskylän yliopisto
Professori Maria Lähteenmäki (historia, arktiset alueet), Itä-Suomen yliopisto
Professori Johanna Niemi (oikeustiede), Turun yliopisto
Professori Tarja Nikula (soveltava kielitiede), Jyväskylän yliopisto
Professori Sami Pihlström (teologia), Helsingin yliopisto
Professori Hannu Savolainen (kasvatustiede, erityispedagogiikka), Jyväskylän yliopisto

LUONNONTIETEIDEN JA TEKNIIKAN TUTKIMUKSEN TOIMIKUNTA

Puheenjohtaja:
Professori Paula Eerola (fysiikka), Helsingin yliopisto

Jäsenet:
Professori Sirkka-Liisa Jämsä-Jounela (kemian tekniikka), Aalto-yliopisto
Professori Juha K. Kinnunen (matematiikka), Aalto-yliopisto
Professori Reko Leino (orgaaninen kemia), Åbo Akademi
Professori Juha-Pekka Lunkka (geologia), Oulun yliopisto
Tutkimusprofessori Aarne Mämmelä (langaton tietoliikenne), Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Professori Leena Paavilainen (biopohjaiset raaka-aineet, puunjalostustekniikka), Luonnonvarakeskus
Professori Jukka Pekola (fysiikka), Aalto-yliopisto
Akatemiatutkija, Professori Leena Ukkonen (elektroniikka, terveysteknologia), Tampereen teknillinen yliopisto
Tutkimusjohtaja Kari Ullakko (materiaalitekniikka, materiaalifysiikka), Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Professori Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila (tietojenkäsittely, tietotekniikka), Tampereen teknillinen yliopisto

TERVEYDEN TUTKIMUKSEN TOIMIKUNTA

Puheenjohtaja:
Professori Mika Rämet (lastentaudit, immunologia), Oulun yliopisto

Jäsenet:
Professori Johanna Björkroth (eläinlääketiede, elintarvikehygienia), Helsingin yliopisto
Professori Jarkko Ketolainen (farmasian teknologia), Itä-Suomen yliopisto
Professori Juhani Lehto (kansanterveystiede, terveystaloustiede), Tampereen yliopisto
Professori Pirjo Nuutila (diabetestutkimus, aineenvaihduntatutkimus), Turun yliopisto
Professori Asla Pitkänen (neurotieteet), Itä-Suomen yliopisto
Professori Päivi Ojala (biolääketiede), Helsingin yliopisto > 16.12.2015 valtioneuvosto nimitti hänet 22.10.2015 nimitetyn professori Anneli Pohjolan tilalle
Professori Pauli Puolakkainen (kliiniset lääketieteet, vatsaelinkirurgia), Helsingin yliopisto
Professori Jorma Toppari (fysiologia, endokrinologia, patologia), Turun yliopisto
Professori Maritta Välimäki (hoitotiede), Turun yliopisto
Professori Anu Wartiovaara (kliininen molekyylilääketiede, genetiikka), Helsingin yliopisto

Lisätietoja: opetusneuvos Mirja Vihma (OKM), puh. 02953 30326

Päätösaineistot julkaistaan osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/paatokset

LIITTYY VN-LISTAAN

Etusivu Tiedotteet Suomen Akatemian tieteelliset toimikunnat nimetty kaudelle 2016-2018