Etusivu Tiedotteet Eduskuntapuolueet vaativat lainauskorvausten nostamista Pohjoismaiselle tasolle

Eduskuntapuolueet vaativat lainauskorvausten nostamista Pohjoismaiselle tasolle

tiedote / pressmeddelande
06-03-2015

Valtiopäivillä vuosina 2011–2015 edustettuina olevien puolueiden edustajat ovat allekirjoittaneet yhteisen julkilausuman, jossa vaaditaan lainauskorvauksen tason nostamista.

Edustajien tavoitteena on nostaa lainauskorvauksen tasoa asteittain niin, että vuoden 2018 talousarviossa lainauskorvaus yleisistä kirjastoista sekä tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevista kirjastoista olisi kaikkiaan 14 225 000 euroa. Lainauskorvausmääräraha on tänä vuonna 8 225 000 euroa. Lisäksi teosten lainaaminen tutkimusta ja opetustoimintaa palvelevista kirjastoista tulisi sisällyttää mahdollisimman pian lainauskorvauksen piiriin.

Julkilausumassa todetaan, että eduskunnassa eri valiokunnat ovat usean vuoden aikana kiinnittäneet huomiota lainauskorvausten tason alhaisuuteen esimerkiksi muiden Pohjoismaiden korvausten tasoon verrattuna sekä opetus- ja tutkimuskirjastojen jäämiseen korvauksen ulkopuolelle.

- Suomen kokoisella pienellä kieli- ja markkina-alueella, jossa kirjastoilla on tärkeä merkitys yhteiskunnassa sivistyksen ja tiedon lähteenä ja ylläpitäjänä, on lainauskorvauksella suuri merkitys tekijöiden toimeentulolle. Teosten tekijöiden toimeentulo koostuu monista eri lähteistä, joista keskeisimpiin kuuluvat apurahojen lisäksi tekijänoikeuskorvaukset, ja että monelle kirjailijalle nämä korvaukset ovat ainoa varsinainen tulo kirjan julkaisemisen jälkeen, korostaa kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen.

Julkilausumassa pidetään äärimmäisen tärkeänä, että tekijät saavat tuloa lainaamisen muodostamasta työnsä tulosten laajamittaisesta hyödyntämisestä, jota myös vuokraus- ja lainausdirektiivi ja tekijänoikeuslaki edellyttävät.

Työryhmän asettaja ministeri Viitanen kiittää eduskuntapuolueiden edustajia ja asiantuntijoita nopeasti edenneestä työstä yhteisen tavoitteen edistämisessä. - Tämä on hienoa jatkoa sille, että onnistuimme tuplaamaan lainauskorvauksen tälle vuodelle.

- - -
Yleisistä kirjastoista lainataan vuosittain kirjoja noin 71 miljoonaa kertaa ja musiikkiäänitteitä noin 6 miljoonaa kertaa. Lainauskorvauksen ulkopuolella olevien opetus- ja tutkimuskirjastojen lainamäärä on vuodessa noin 18 miljoonaa.

Lainauskorvaus on saajalleen veronalaista tuloa. Lainauskorvaukset jaetaan oikeudenomistajille teosten yhteenlasketun lainamäärän perusteella. Lainauskorvausta tilitetään tällä hetkellä noin 5 000 kirjailijalle, 3 000 musiikin tekijälle ja 150 kuvataiteen tekijälle. Lainauskorvausta saavien tekijöiden määrä on jatkuvassa kasvussa.

Tanskassa vuosittainen lainauskorvausmääräraha on noin 22 milj. €, Ruotsissa noin 15 milj. € ja Norjassa noin 12,5 milj. €. Suomessa lainauskorvausten alhaiseen tasoon on eduskunnassa kiinnitetty erityistä huomiota vaalikaudella 2011-2015. Lainauskorvausmääräraha on 2008–2015 nostettu 3 miljoonasta eurosta 8,2 miljoonaan euroon.

Julkilausuma (pdf)

Lisätietoja: valtiosihteeri Kari Anttila, OKM, p. 0295 3 30130

Etusivu Tiedotteet Eduskuntapuolueet vaativat lainauskorvausten nostamista Pohjoismaiselle tasolle