Etusivu Tiede Tutkimus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa

Tutkimus korkeakouluissa

Yliopistojen tehtäviin kuuluvat vapaa tutkimus sekä tieteellinen ja taiteellinen sivistys samoin kuin tutkimukseen perustuva ylin opetus mukaan lukien tutkijankoulutus. Tohtorintutkintoja voidaan suorittaa ainoastaan yliopistoissa. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvan, ammatillisiin asiantuntijatehtäviin johtavan korkeakouluopetuksen lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä taiteellista toimintaa.

Tutkimus ja tutkijankoulutus yliopistoissa

Yliopistojen toimintaansa saamasta valtiontuesta noin kolmannes kohdentuu yliopistojen omalla päätöksellä tutkimustehtävän hoitamiseen. Valtaosa yliopistojen saamasta kilpaillusta julkisesta tutkimusrahoituksesta on lähtöisin Suomen Akatemiasta, Tekesistä ja Euroopan unionin komissiosta.

Vuosittain suoritettavien tohtorintutkintojen määrä kolminkertaistui 1990-luvun alusta 2010-luvulle tultaessa. Tohtorintutkinnon suorittamisaika on tutkijankoulutuksen kehittämistoimista huolimatta pysynyt entisellään (7-8 vuotta). Tieteellistä ja taiteellista jatkokoulutusta vahvistettiin perustamalla 1995 tutkijakoulujärjestelmä, johon kuului osa tohtorikoulutettavista. Yliopistot ovat uudistaneet tohtorikoulutuksen rakenteita 2012 alkaen tavoitteena parantaa koulutuksen laatua sekä selkeyttää opiskelijavalintamenettelyitä. Uudessa järjestelmässä kaikki jatkokouluttautuvat kuuluvat yliopiston tutkijakouluun ja johonkin sen tohtoriohjelmista. Useimmissa yliopistoissa on eri tieteenaloilla myös tohtorintutkinnon vaatimuksia uudistettu niin, että tohtorintutkinto on mahdollista suorittaa nykyistä lyhyemmässä ajassa (neljä vuotta) tinkimättä väitöskirjan laadusta. Uudistusten myötä tohtoreidenkin on mahdollista päästä itsenäiselle tutkijanuralle ja työelämään entistä aikaisemmin. Samalla kansainvälinen tohtorikoulutusyhteistyö helpottuu ja tohtorinkoulutuksen kansainvälinen vertailtavuus kasvaa.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö ammattikorkeakouluissa

Ammattikorkeakouluissa tehtävä tutkimus on pääosin työelämän tarpeista lähtevää soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka kytkeytyy tavallisesti korkeakoulun sijaintialueen elinkeinorakenteeseen ja sen kehittämiseen. Ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa rahoittavat ammattikorkeakoulun lisäksi pienissä määrin Suomen Akatemia ja Tekes. Euroopan unionin komission rahoitusmekanismeista ammattikorkeakouluille keskeisin on rakennerahasto-ohjelmat.

Etusivu Tiede Tutkimus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa