Tutkimus- ja innovaationeuvosto

NEUVOSTON LYHYT HISTORIA

Tiede- ja teknologianeuvosto perustettiin 1987 ja sen toimintaa on jatkanut tutkimus- ja innovaationeuvosto vuodesta 2009 alkaen.

Neuvoston kokoukset 2005–2015

Neuvoston asiat käsiteltiin yleensä valmistelevasti neuvoston kahdessa jaostossa (’koulutus ja tiede’; ’teknologia ja innovaatio’) ja neuvoston sihteeristön valmistelemina. Kokouksissa asiat esitteli pääsääntöisesti sihteeristö ja ulkopuolisia asiantuntijoita on kutsuttu alustajiksi paikalle harvoin. Listoihin on merkitty esittelijä niissä tapauksissa, joissa joku muu kuin sihteeristön jäsen on esitellyt asian.

Listoihin ei ole merkitty suppeita teemoja, ilmoitusasioita tai säännöllisesti kokouksissa esillä olevia kysymyksiä, kuten tki-rahoituksen kehittymisen seuranta. Sihteeristö vastaa näiden asioiden osalta raportoinnista.

Aiempien toimintakausien pöytäkirjat ovat Kansallisarkistossa.

 

Aikaisemmat toimikaudet
22.09.2011 - 30.04.2015       OKM075:00/2011 (löytyy valtioneuvoston sivulta)
03.05.2007 - 03.04.2011       OPM058:00/2007 (löytyy valtioneuvoston sivulta)
01.03.2005 - 02.05.2007       OPM134:00/2004
01.03.2002 - 28.02.2005       OPM161:00/2001
01.03.1999 - 28.02.2002       OPM0403:00/19/07/1999
01.03.1996 - 28.02.1999       OPM0036:00/19/07/1996


Neuvoston sihteeristö 1987–2016

Neuvostolla oli asioiden valmistelua varten sihteeristö, johon kuului päätoiminen pääsihteeri ja vähintään kaksi päätoimista pääsuunnittelijaa. Pääsihteeri johti sihteeristön työskentelyä. Neuvoston hallinnolliset tehtävät hoidettiin opetus- ja kulttuuriministeriössä.

Virat perustamisvuoden mukaan ja viranhaltijat:

Pääsihteeri, 2006–2014
      - Mälkki, Anssi (2012–2014) 
      - Turunen, Ilkka (2010–2012) 
      - Seppälä, Esko-Olavi (2006–2009)
Pääsihteeri, 1987–1990
      - Kosonen, Pentti, vs. professori

Pääsuunnittelija, tiede- ja koulutuspolitiikka, 1987–2016
      - Parkkari, Tuomas (2007–2016)
      - Pulkkinen, Marja (2006–2007) 
      - Seppälä, Esko-Olavi (1987–2005)
Pääsuunnittelija, teknologia- ja innovaatiopolitiikka, 1987–2016 
      - Husso, Kai (2004–2016); Ämmälahti, Erja (6 kk sijaisuus v. 2009)
      - Halme, Kimmo (1999–2003)
      - Ormala, Erkki (1987–1999)