Etusivu Tiede Tiedepolitiikka Valtion tutkimuslaitosten ja -rahoituksen uudistus

Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistus

Valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen uudistuksen tavoitteena on edistää monitieteistä, korkeatasoista ja yhteiskunnan kannalta relevanttia tutkimusta. Vuosina 2014–2017 toteutettavan uudistuksen toimenpidekokonaisuuksia ovat

  • rakenteelliset uudistukset
  • tutkimusrahoitusta koskevat uudistukset
  • toimeenpano ja seuranta.

Uudistuksella vahvistetaan valtioneuvoston ja sen ministeriöiden päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja selvitystoimintaa kokoamalla tutkimusrahoitusta käytettäväksi valtioneuvoston tekemien linjausten mukaisesti.

Valmistelu tapahtuu eri ministeriössä

Uudistusten toimeenpanoa seuraa ja ohjaa valtioneuvoston kanslia, ja valmistelusta vastaavat eri ministeriöt.

Opetus- ja kulttuuriministeriön on vastannut Strategisen tutkimuksen neuvoston perustamisesta (yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa) sekä Oikeuspoliittinen tutkimuslaitoksen ja Kuluttajatutkimuskeskuksen liittämisestä Helsingin yliopistoon. Lisäksi, opetus- ja kulttuuriministeriö koordinoi korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen monivuotista prosessia.

Lisätietoja: Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen monivuotisen prosessin tiekartta (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:16)

Haluatko tietoja asioiden etenemisestä?

Valmistelun etenemistä voit seurata opetus- ja kulttuuriministeriön Tutkimuslaitosuudistus ja korkeakoulut -blogissa.

Tarkempaa tietoa ja taustoja kokonaisuudistuksesta on koottu valtioneuvoston kanslian verkkosivuille.

Etusivu Tiede Tiedepolitiikka Valtion tutkimuslaitosten ja -rahoituksen uudistus