Etusivu Tiede Ohjaus ja rahoitus Valtionavustukset

Valtionavustukset ja informaatio-ohjaus tieteen ohjauksessa ja rahoituksessa

Tiedepolitiikan informaatio-ohjauksen piiriin kuuluvat tieteen veikkausvoittovaroista valtionavustusta saavat yhteisöt, joita ovat mm. tiedeinstituutit, tutkimuslaitokset ja tiedekeskus Heureka.

Valtionavustuksia on osoitettu lisäksi tieteellisten seurojen ja kirjastojen ja arkistojen toimintaan, kansainväliseen yhteistyöhön, päätöksentekoa tukevaa yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja muuhun tieteen edistämiseen.

Suurin osa tieteelle osoitetusta veikkausvoittovaroista kohdennetaan Suomen Akatemialle, joka tukee tieteelliseen laatuun perustuen tutkimusta pitkäjänteisellä rahoituksella.

Veikkausvoittovarat jaetaan arpajaislain mukaan urheilu- ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen ja nuorisotyön edistämiseen. Edunsaajien keskinäisestä suhteesta tuoton jaossa säädetään laissa. Tuotosta käytetään tieteen edistämiseen vähintään 17,5 prosenttia.

Valtion talousarviossa 2016 osoitetaan veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroja tieteen edistämiseen seuraavasti (1 000 euroa):

Suomen Akatemian käytettäväksi tutkimushankkeiden rahoittamiseen ja tieteellisen tutkimuksen edistämiseen
70 673
Yksityisten arkistojen valtionavusta annetun lain (1006/2006) mukaisiin menoihin
5 599
Kotimaisten kielten keskuksen toimintaan
3 627
Tutkimusinstituuttien ja -laitosten, Tiedekeskus Heurekan sekä eräiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten toiminta-avustuksiin
11 900
Päätöksentekoa tukevaa yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille myönnettäviin avustuksiin 600
Eräisiin kansainvälisen tieteellisen yhteistyön menoihin, jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin
2 080
Tieteen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen edistämiseen ja muihin tieteen tukemisesta aiheutuviin menoihin
8 200
Senaattikiinteistölle vuokraa maksavien tiedeinstituuttien avustuksiin 680
Yhteensä
 103 359

Etusivu Tiede Ohjaus ja rahoitus Valtionavustukset