Tulosohjaus tieteen ohjauksessa ja rahoituksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedepolitiikan toimialan tulosohjauksessa ovat Suomen Akatemia, arkistolaitos, Kotimaisten kielten keskus ja Varastokirjasto. Opetus- ja kulttuuriministeriö käy niiden kanssa vuosittain tulosneuvottelut, joissa sovitaan toiminnan tavoitteet sekä talousarvioon esitettävät määrärahat.

Tavoitteet perustuvat hallitusohjelmaan,  valtioneuvoston hyväksymään koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan sekä tutkimus- ja innovaationeuvoston linjauksiin.

Ohjeet

Tulossopimukset (pdf)

Tilinpäätöskannanotot (doc/ pdf)