Etusivu Tiede Ohjaus ja rahoitus

Tieteen ohjaus ja rahoitus

Tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan periaatteista ja lainsäädännöstä päättää eduskunta. Valtioneuvosto ja ministeriöt sen osana vastaavat tiedepolitiikan suunnittelusta ja toimeenpanosta.

Valtioneuvoston ja sen ministeriöiden apuna toimii pääministerin johdolla tutkimus- ja innovaationeuvosto, joka käsittelee tiede- ja teknologiapolitiikan sekä tieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen suuntaamista ja yhteensovittamista koskevia asioita sekä valmistelee suunnitelmia ja ehdotuksia.

Ministeriöiden työnjaossa opetus- ja kulttuuriministeriölle kuuluvat mm. koulutusta, tiedepolitiikkaa, yliopistoja ja ammattikorkeakouluja sekä Suomen Akatemiaa koskevat asiat. Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää tieteellistä tutkimusta myös tukemalla sen tarvitsemia palveluja, joita ovat mm. tutkimuslaitteistot, tutkimuksen tietoverkot, tieteellinen laskenta sekä tieteelliset kirjastot.

Työ- ja elinkeinoministeriöön kuuluvat mm. elinkeino- ja teknologiapolitiikkaa, Innovaatiorahoituskeskus Tekestä ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:tä koskevat asiat.

Keskeisin tieteellisen tutkimuksen rahoittajaorganisaatio on Suomen Akatemia. Pääosa Akatemian rahoituksesta kanavoituu yliopistoissa tehtävään tutkimukseen ja se rahoittaa mm. tutkimushankkeita, akatemiaohjelmia, tutkimuksen huippuyksiköitä, tutkijantehtäviä, tutkijankoulutusta, tutkimusinfrastruktuureja sekä kansainvälistä yhteistyötä. Akatemian tieteelliset toimikunnat päättävät tutkimuksen rahoituksesta omilla toimialoillaan.

Tieteen määrärahat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

Valtion talousarviossa 2016 osoitetaan tieteen määrärahoja seuraavasti (1000 euroa):

Suomen Akatemian toimintamenot

   12 871

Arkistolaitoksen toimintamenot

   18 131

Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot

     1 249

Varastokirjaston toimintamenot

     1 758
Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus

 8 500

Suomen Akatemian tutkimusmääräraha

 232 133

Veikkausvoittovarat tieteen edistämiseen

 103 359

Strateginen tutkimusrahoitus

   34 000

Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille

   20 008

Yhteensä

 432 009

 

Suomen Akatemian tutkimusrahoituksen myöntövaltuuden määrä on valtion talousarviossa päätetty vuosittain seuraavasti:

Talousarviovuosi

myöntövaltuus (1000 euroa)

2016 338 376
2015 318 829
2014 280 016
2013 282 596
2012 282 250
2011 314 583
2010 361 464
2009 258 527
2008 245 595
2007 225 290
2006 205 590
2005

175 590

 

Strategisen tutkimusrahoituksen myöntövaltuuden määrä on valtion talousarviossa päätetty vuosittain seuraavasti:

Talousarviovuosi

 myöntövaltuus (1000 euroa)

2016    55 631
2015     55 631 


 

Etusivu Tiede Ohjaus ja rahoitus