Etusivu Tiede Tutkimuksen mittarit

Korkeakoulututkimuksen määrän ja laadun mittaaminen

Tutkimuksen määrä

Tutkimuksen määrää ja laatua mitataan tutkijoiden tuottamilla tutkimusraporteilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää vuosittain tiedot korkeakoulujen julkaisuista. Tietoja käytetään korkeakoulujen tutkimuksen rakenteen ja kehityksen seurannassa sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen jakokriteerinä.

Julkaisuista saadaan tietää tutkimuksen määrä julkaisutyypeittäin, kieliryhmittäin, tieteenaloittain ja korkeakouluittain. Lisäksi tiedoista käy ilmi, kuinka suuri on kansainvälisesti julkaistujen ja erikseen kansainvälisenä yhteistyönä laadittujen tutkimusraporttien osuus kaikista julkaisuista.

Lisää tietoa korkeakoulujen julkaisuista on saatavilla opetushallinnon Vipunen tilastopalvelusta. Yksityiskohtaiset tiedot yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen julkaisuista löytyvät Juuli-portaalista.

Tutkimuksen laatu

Tutkimuksen laatua mitataan julkaisufoorumi-luokilla ja viittausindeksillä. Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) julkaisufoorumi-hanke jakaa julkaisut kolmeen luokkaan. Luokka yksi on perustaso, luokka kaksi johtava taso ja luokka kolme korkein taso.

Yliopistot saavat vuosina 2015–2016 julkaisujen ja niiden julkaisufoorumiluokan perusteella 13 % kokonaisrahoituksestaan. Luokkiin kaksi ja kolme sijoittuvien julkaisujen perusteella yliopistot saavat tuntuvasti enemmän rahoitusta kuin muista julkaisuista.

Viittausindeksi perustuu Thomson Reutersin kansainväliseen viitetietokantaan, joka kattaa maailman tärkeimmät tieteelliset lehdet ja julkaisukanavat. Viittausindeksi kertoo suomalaisen tieteen kansainvälisen näkyvyyden ja laadun tieteenaloittain ja yliopistoittain.

Etusivu Tiede Tutkimuksen mittarit