Etusivu Tiede Kansainvälinen tiedepoliittinen yhteistyö Tutkijoiden maahantulo ja tutkimuslaitosten hyväksyminen

Tutkijoiden maahantulo ja EU:n tutkijadirektiivin mukainen tutkimuslaitosten hyväksyminen

EU ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevien tutkijoiden maahantuloa varten on kaksi rinnakkaista menettelyä:

  1. Tutkija hakee oleskelulupaa kuten kaikki muutkin 
  2. Tutkija ja hänet työllistävä tutkimusorganisaatio tekevät vastaanottosopimuksen, jonka perusteella tutkija hakee oleskelulupaa.

Jälkimmäinen vaihtoehto perustuu tutkimusorganisaatioiden ja maahanmuuttoviranomaisten väliseen yhteistyöhön. Tutkimusorganisaatiot, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen tutkijan jälkimmäisen vaihtoehdon mukaisesti, hakevat itselleen opetusministeriön hyväksynnän tätä menettelyä varten.

Hyväksytty tutkimusorganisaatio allekirjoittaa kolmannen maan kansalaisen kanssa tutkimushankkeen toteuttamista koskevan vastaanottosopimuksen, jonka perusteella maahantuloviranomaiset myöntävät oleskeluluvan. Tutkimusorganisaation on tarkistettava ennen vastaanottosopimuksen allekirjoitusta seuraavat seikat:

  • Tutkimusorganisaatio on hyväksynyt tutkimushankkeen (tavoite, kesto, rahoitus ja tutkijan pätevyys)
  • Tutkijalla on käytössään riittävät varat oleskeluun ja kotimaahan paluuseen
  • Tutkijalla on sairausvakuutus, jos oleskelu kestää enintään neljä kuukautta 
  • Vastaanottosopimuksessa täsmennetään tutkijan oikeussuhde ja työehdot.

Maahantuloviranomaiset tarkistavat, että tutkijalla on

  • matkustusasiakirja
  • vastaanottosopimus
  • tarvittaessa taloudellista vastuuta koskeva ilmoitus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy tutkimusorganisaatiot, jotka voivat solmia vastaanottosopimuksen maahantulevan tutkijan kanssa ja joihin maahan tuleva tutkija voi tämän erityismenettelyn kautta tulla työskentelemään.

Yhteyshenkilö opetus- ja kulttuuriministeriössä: opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, puh. 0295 3 30247, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Etusivu Tiede Kansainvälinen tiedepoliittinen yhteistyö Tutkijoiden maahantulo ja tutkimuslaitosten hyväksyminen