Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeusneuvosto Tekijänoikeusneuvoston lausunnot

Tekijänoikeusneuvoston lausunnot

Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Neuvosto antoi ensimmäisen lausuntonsa vuonna 1986. 

Tekijänoikeusneuvosto ei käsittele muiden lakien tulkintakysymyksiä. Neuvosto ei myöskään lausu asiassa niiltä osin, kun kyse on sopimusriidasta eikä tekijänoikeuslain tulkinnasta. Tekijänoikeudellisesti relevantti näyttö asiassa perustuu siihen, mitä asianosaiset esittävät. Lausunnot ovat suosituksen luonteisia eivätkä sido oikeudellisesti lausunnon pyytäjää, tämän vastapuolta tai tuomioistuinta. Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntonsa joko suomen- tai ruotsinkielellä.

 

Etusivu Tekijänoikeus Tekijänoikeusneuvosto Tekijänoikeusneuvoston lausunnot