Tekijänoikeudesta kysyttyä

Sivulle on koottu usein esille tulleita kysymyksiä ja niiden vastauksia tekijänoikeudesta aiheittain.

Vastaukset ovat yleisen tason oikeudellista informaatiota tekijänoikeuslainsäädännöstä. Lain säännösten sisältö ja niiden tulkinta on selvitettävä kussakin yksittäisessä käytännön tilanteessa erikseen. Vastausten yhteydessä voi olla myös viittaus tekijänoikeuslain säännöksiin, joissa asiaa käsitellään. Säädökset löytyvät linkkinä tekijänoikeuden lait ja säädökset -osuudesta.

 • Perusteita -osuudesta löytyy vastauksia mm. suojan kohteesta, eri oikeudenhaltijoiden oikeuksista, niiden voimassaolosta, lähioikeuksista jne.
 • Kappaleen valmistaminen -osuudessa kerrotaan mm. siihen liittyvistä oikeuksista.
 • Yleisön saataville saattaminen osuudessa kerrotaan mm. yksinomaisesta oikeudesta määrätä teoksen välittämisestä, esittämisestä, kappaleiden levittämisestä, julkisesta näyttämisestä sekä teosten jakamisesta Internetissä ja vertaisverkoissa
 • Moraaliset oikeudet -osuudessa määritellään mm. mitä tarkoitetaan isyysoikeudella ja kunnioittamisoikeudella
 • Yksityinen kopiointi -osuudessa vastataan esim. siihen, saako teoksia ladata omaan käyttöön Internetistä, saako CD- tai DVD-levyistä tehdä kopioita yksityiseen käyttöön, saako kopioita ottaa perheenjäsenille ja ystäville, saako kopioita teettää ulkopuolisilla ja mikä on hyvitysmaksu.
 • Muita rajoitussäännöksiä -osuudessa kerrotaan mm. milloin teoksia voi esittää vapaasti ja miten niitä voi siteerata.
 • Sopimuslisenssisäädökset -osuuden vastauksissa kerrotaan oikeudellisesta järjestelystä, joka mahdollistaa sopimisen teosten käytöstä tekijöitä laajasti edustavan järjestön kanssa.
 • Teosten kappaleiden maahantuonti -osuudessa vastataan mm. siihen onko laillista ostaa ulkomailta musiikkia, elokuvia tai pelejä ja tuoda niitä Suomeen, pitääkö niiden laillisuus varmistaa ja saako niitä myydä Suomessa.
 • Oikeuden luovuttaminen -osuuden vastauksissa käsitellään mm. tekijänoikeuden luovuttamisen periaatteita, käyttölupia ja tekijänoikeuden siirtymistä työ- ja virkasuhteessa.
 • Tekijänoikeuden loukkaus -osuudessa vastataan mm. kysymyksiin tekijänoikeusrikkomuksesta ja -rikoksesta sekä millainen rangaistus niistä voi seurata, mitä muita seuraamuksia tekijänoikeuden loukkauksesta voi olla ja onko teosten kappaleiden valmistus yksityiseen käyttöön rangaistavaa.
 • Teknisen toimenpiteen kiertämisen kielto -osuudessa vastataan mm. kysymyksiin mitä on teknisen toimenpiteen kiertäminen, missä tilanteissa teknisen toimenpiteen saa kiertää ja mitä voi seurata teknisen toimenpiteen kiertämisestä.
 • Teknisen toimenpiteen kiertämiskeinojen valmistamisen ja levittämisen kielto -osuuden vastauksissa määritellään mm. mitä sillä lain mukaan tarkoitetaan, mikä on kielletty kiertämiskeino tai -palvelu, saako teknisten toimenpiteiden kiertämisestä keskustella julkisesti ja mitä voi seurata teknisen suojauksen kiertämiskeinoa koskevan kiellon rikkomisesta.
 • Oikeuksien sähköiset hallinnointitiedot -osuudessa vastataan mm. siihen, mitä tarkoittaa kielto poistaa tai muuttaa oikeuksien sähköisiä hallinnointitietoja ja mitä tietojen muuttamisesta tai poistamisesta voi seurata.