Tekijänoikeusjärjestöt

Suomalaisia tekijänoikeusjärjestöjä:

Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry edistää ja valvoo esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien oikeuksia sekä kerää korvaukset äänitemusiikin julkisesta esittämisestä ja tilittää korvaukset edelleen niihin oikeutetuille.

Kopiosto ry on tekijöiden, esittäjien ja kustantajien yhteisjärjestö. Kopiosto myöntää lupia mm. valokopiointiin, tv- ja radio-ohjelmien tallentamiseen ja käyttöön oppilaitoksissa sekä tv-kanavien jakeluun kaapeli- ja yhteisantenniverkoissa sekä valvoo käyttöä.

Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry valvoo ja edistää kuvataiteilijoiden oikeuksia kuvataiteen teosten käytön alueilla.

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry myöntää sävellysteosten käyttölupia sekä valvoo säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien oikeuksia musiikin julkiseen esittämiseen ja tallentamiseen äänitteille.

AV -tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry edistää ja valvoo audiovisuaalisten tuotantojen tuottajien oikeuksia.

Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö – Skådespelarnas Upphovsrättsorganisation Filmex ry toimii Näytteljäliiton yhteydessä. Järjestö hallinnoin av-tuotannoissa esiintyvien näyttelijöiden tekijänoikeuksia, tekee niitä koskevia sopimuksia sekä kerää ja tilittää näyttelijöille tekijänoikeuskorvauksia.

Sanasto ry on valtakunnallinen kirjailijoiden ja kääntäjien tekijänoikeuksia hallinnoiva aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää, valvoa ja hallinnoida kirjoittajien tekijänoikeuslakiin perustuvia oikeuksia Suomessa ja ulkomailla. 

Muut järjestöt

Järjestöjen ohella tekijänoikeudellista tiedotusta ja valvontaa suorittaa useiden järjestöjen yhdessä perustama Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry. Sen tehtäviin kuuluu mm. tekijänoikeuspiratismin vastainen työ.

Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys ry toimii tekijänoikeuden alan yleisenä keskustelufoorumina. Yhdistyksen piirissä toimii Tekijänoikeusinstituutti, joka julkaisee tekijänoikeutta koskevia selvityksiä ja muuta aineistoa. Tekijänoikeudellisen yhdistyksen alaisuudessa toimiva Tekijänoikeuden tietokeskus on tekijänoikeuden alan erikoiskirjasto, johon on koottuna keskeinen tekijänoikeuskirjallisuus.