Tiettyjä erityistehtäviä hoitamaan hyväksytyt järjestöt

Lainauskorvausta hallinnoivat järjestöt

Tekijänoikeuslain 19 a §:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi järjestön, jonka kautta tekijöille suoritetaan korvaus kirjastoista tapahtuvasta teosten lainaamisesta.

Hyväksytyt järjestöt (2012–2016):

  • Kopiosto ry – kuvataiteellisten teosten ja valokuvateosten tekijät
  • Sanasto ry – kirjallisten teosten tekijät
  • Teosto ry – luovan säveltaiteen alan teosten tekijät, sisältäen äänitteille tallennettujen teosten tekijät

Kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksen keräävä järjestö

Tekijänoikeuslain 26 j §:n mukaan lain 26 i §:ssä säädetyn kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksen kerää ja tilittää kuvataiteen teosten tekijöille Suomessa myytyjen teosten tekijöitä edustava järjestö, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on hakemuksesta hyväksynyt tehtävään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi.

Hyväksytty järjestö (2011–2015):

  • Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry

Hyväksymispäätös vuosille 2016-2019 on valmistelussa.

Äänitallenteen käyttämisestä suoritettavan maksun keräävä järjestö

Tekijänoikeuslain 47 a §:n 5 momentin mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy pykälän 1 ja 3 momentissa tarkoitetun järjestön hakemuksesta määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Kumpaankin tehtävään voidaan hyväksyä kerrallaan vain yksi oikeudenhaltijoita edustava järjestö.

Hyväksymispäätös koskee 1) 47 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisten korvausten (äänitallenteen käyttö) keräämistä ja tilittämistä esittäville taiteilijoille ja äänitallenteiden tuottajille ja 2) 47 §:n 3 momentin mukaisten korvausten (kuvallisen musiikkitallenteen käyttö) keräämistä ja tilittämistä sävellysteoksen esittäjille.

Hyväksytty järjestö (2011–2015):

  • Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry.

Hyväksymispäätös vuosille 2016-2019 on valmistelussa.